Captain Harlock Dimensional Voyage v7, Case Closed v69, Haikyu v30, 

Kakuriyo Bed & Breakfast for Spirits v1, No Game No Life v2 + One Punch Man v15.