Jujutsu Kaisen v2,

My Androgynous Boyfriend v1,

My Hero Academia v23 +

Scarlet v1.